Ing. Zdeněk Konfršt - POJISTI.TO (pojištění, finance, investice, penze)

Proč zvolit pojišťovacího makléře?

Úvodem si Vám dovolíme položit otázku k zamyšlení…:

Pokud jste na obě otázky odpověděli, že s největší pravděpodobností ani jeden z nich, je to ten správný důvod, proč jste právě teď navštívili naše internetové stránky.

Makléř je vždy zástupce klienta
a ne výhradní agent či zaměstnanec "své" pojišťovny nebo banky!

Z výše uvedených skutečností jasně vyplývá, že makléř služby nesjednává, ale jednotlivé produkty nejdříve porovnává – ve shodě s požadavky klienta, připraví jejich analýzu a teprve následně - po výběru klientem – pro něj nejvýhodnější produkt "nakupuje". Tímto transparentním způsobem jednoznačně eliminuje riziko nevyhovující a předražené volby.

Hlavním cílem pojišťovacího a finančního makléře je kvalitně vyhodnotit Vaše pojistná rizika a s co nejmenším finančním nárokem zprostředkovat nejvýhodnější pojistné krytí. Následně musí sjednané smlouvy udržovat v aktuálním stavu tak, aby i nadále plnily účel, pro který byly zřízeny. Je důležitým mezičlánkem ve vztahu "pojišťovna - klient" a má pro Vás význam tzv. přidané hodnoty v tomto vztahu. Je exkluzivním poradcem v oblasti řízení rizik a kvalifikovanými radami pomáhá k přenosu těchto rizik na jiné subjekty.

Pojišťovací makléř představuje "outsourcing" správy Vašeho pojištění a financí. Stává se pro Vás partnerem a osobou spoluodpovědnou za Vaše bezproblémové fungování a dostatečně kvalitní orientaci na finančním a pojišťovacím trhu ČR.

Co tedy nabízíme především?

Copyright © 1998 - 2021, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.