Ing. Zdeněk Konfršt - POJISTI.TO (pojištění, finance, investice, penze)

Životní pojištění

Kvalitní a spokojený život i do budoucnosti? Výrazné omezení rizik a dopadů negativních životních událostí? Maximální přizpůsobení? Zhodnocení finančních prostředků? To je vhodně zvolené životní pojištění!

Životní pojištění patří do skupiny pojistněspořících produktů. Jeho nesporná výhoda spočívá v možnosti pojištění širokého spektra pojistných rizik, včetně schopnosti přizpůsobovat se měnícím se požadavkům klienta během jeho života. Zároveň je zde zhodnocována naspořená finanční částka - s garantovaným růstem kapitálové hodnoty smlouvy nebo s předpokládaným růstem investiční hodnoty naspořených finančních prostředků.

V zásadě je možno životní pojištění rozdělit do čtyř hlavních typů: rizikové životní pojištění – kryje pouze riziko smrti (nevytváří se finanční rezerva, tj. nespoří se), toto pojištění je vhodné např. jako zajištění úvěru; kapitálové životní pojištění – kryje smrt a zároveň se zhodnocuje finanční rezerva, která je jednorázově vyplácena v případě dožití (doba, kdy ke sjednanému datu klient ukončí pojištění); důchodové životní pojištění – kryje smrt, zhodnocuje se finanční rezerva, vyplácí se garantovaný důchod nebo jednorázové finanční vyrovnání (bývá často nesprávně zaměňováno za penzijní připojištění); investiční životní pojištění – kryje smrt, finanční rezerva se zhodnocuje investicemi do fondů (investiční riziko nese pojistník, nikoli pojišťovna).

Životní pojištění disponuje vysokou variabilitou a jeho vhodná volba bývá velmi důležitým životním rozhodnutím. Má-li kvalitně a v dostatečné výši krýt vybraná životní rizika a zároveň i zhodnocovat volné finanční prostředky – mnohdy nebývá levnou záležitostí. Nevhodně zvolené životní pojištění pak nejenže neplní svou funkci, ale stává se neefektivním vyhazováním peněz.

Tento produkt doporučujeme uzavřít po konzultaci s nezávislým pojišťovacím makléřem. Ten totiž spolupracuje s několika pojišťovacími společnosti a na rozdíl od agenta konkrétní pojišťovny může klientovi doporučit skutečně nezávislým posouzením ten nejvýhodnější produkt na trhu - výběrem z několika možných nabídek.

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat!

Copyright © 1998 - 2021, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.