Ing. Zdeněk Konfršt - POJISTI.TO (pojištění, finance, investice, penze)

Penzijní spoření

Penzijní spoření je výhodná forma dlouhodobého spoření, kterou významným způsobem podporuje stát - daňovými výhodami a přímou finanční podporou. Peníze jsou rovněž fondem nadprůměrně zúročovány. Spořit lze již od částky 100,- Kč měsíčně ...

Penzijní spoření se státním příspěvkem může sjednat plnoletá fyzická osoba s bydlištěm na území ČR. Se spořením jsou spojeny nulové vstupní a výstupní poplatky, bezplatné uzavření smlouvy, vedení osobního účtu a zasílání ročních výpisů.

Účastník penzijního spoření má nárok na využití maximálního zvýhodnění, kterým je zejména přímý státní příspěvek ve výši až 2.760,- Kč ročně, dále má nárok uplatnit daňový odpočet až 24.000,- Kč ročně (v součtu se sjednaným životním pojištěním) a zároveň jeho zaměstnavatel má možnost zahrnout do daňově uznatelných nákladů i příspěvek na penzijní spoření zaměstnance a to bez omezení výše finanční částky, pokud takové právo zaměstnanců vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavetele, pracovní nebo jiné smlouvy, kdy zaměstnavatel do výše příspěvku 3% z hrubé mzdy nehradí za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. Penzijní spoření patří k oblíbené, výhodné a hojně využívané formě spoření.

Pokud Vás zajímají další informace k tomuto produktu, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme penzijní spoření se státním příspěvkem sjednat a zoptimalizovat jej s dalšími finančními produkty.

Copyright © 1998 - 2021, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.