Ing. Zdeněk Konfršt - POJISTI.TO (pojištění, finance, investice, penze)

Pojištění odpovědnosti

Nejen soukromé osoby nebo firmy nesou odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě. Také městům a obcím vyplývá tato povinnost - zejména ze Zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) nebo Zákona číslo 129/2000 Sb., O krajích (krajské zřízení). Zároveň odpovídají za škody vzniklé na majetku a zdraví třetích osob, které jsou způsobeny provozováním jejich podnikatelské činnosti.

Rozsah pojištění odpovědnosti pro města a obce tedy především nabízí:

… a další existující dopojištění …

Jistě si je každý odpovědný zastupitel města či obce vědom toho, že výše uvedená pojištění pomohou odvrátit i několikamiliónové škody. Ty by jinak obec byla nucena zaplatit ze svého, mnohdy značně omezeného, rozpočtu. Pokud chcete být kryti i Vy - na výše uvedená rizika, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poskytneme nezávislou konzultaci a následně Vám optimální produkt pomůžeme i zprostředkovat.

Copyright © 1998 - 2019, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.