Ing. Zdeněk Konfršt - POJISTI.TO (pojištění, finance, investice, penze)

Korporátní nabídka

V rámci naší péče o klienty z řad podnikatelů, obchodních společností, průmyslu, orgánů státní správy nebo měst a obcí poskytujeme komplexní outsourcingové řešení problematiky zaměstnaneckých výhod. Tato nabídka umožňuje všem našim partnerům maximálně využít systém úlev, který je poskytován a garantován státem – právě v souvislosti s využitím produktů pojišťovacího a finančního trhu.

Komplexní řešení zaměstnaneckých výhod mimo jiné obsahuje:

Hlavními produkty umožňujícími využití úlev poskytovaných státem jsou:

Zaměstnanec může využít jako doplnění nabídky:

Soukromé životní pojištění je pojistně-spořící produkt, využívající značnou variabilitu mezi poměrem finančních částek vkládaných ve prospěch pojištění a částek vkládaných ve prospěch spoření. Každý klient má v okamžiku uzavření smlouvy jiné požadavky. Někdo chce pouze maximálně spořit a využívat daňové úlevy, někdo chce zabezpečit rodinu v případě tragické události nebo se třeba kvalitně úrazově pojistit. Toto pojištění zároveň umožňuje průběžně reagovat na změny v požadavcích klienta, které nastanou v době trvání pojištění.

Penzijní připojištění je výhodná forma dlouhodobého spoření, kterou významným způsobem podporuje stát - daňovými výhodami a přímou finanční podporou. Peníze jsou rovněž fondem nadprůměrně zhodnocovány. Se spořením jsou spojeny nulové vstupní a výstupní poplatky, bezplatné uzavření smlouvy, vedení osobního účtu a zasílání výpisů. Účastník má nárok na využití maximálního zvýhodnění, kterým je přímý státní příspěvek ve výši až 1.800,- Kč ročně, dále může uplatnit daňový odpočet až 24.000,- Kč ročně (v součtu za životní pojištění a penzijní připojištění) a zároveň má jeho zaměstnavatel možnost zahrnout příspěvek na výše uvedené produkty do daňově uznatelných nákladů.

V případě zájmu o tuto komplexní nabídku nás neváhejte kontaktovat !

Copyright © 1998 - 2021, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.