Ing. Zdeněk Konfršt - POJISTI.TO (pojištění, finance, investice, penze)

Pojištění odpovědnosti

Každá podnikatelská činnost nese určité riziko – pokud při svém podnikání způsobíte škodu třetí osobě, jste za tuto škodu ze zákona odpovědní. Může se jednat o škody na životě a zdraví nebo o újmu na majetku a s tím i související finanční škody. Poškodit můžete i odběratele v souvislosti s dodáním vadného, či poškozeného výrobku. Jako učebnicové příklady lze uvést např. překopnutí optického kabelu stavební firmou při bagrování až po rozšíření salmonelové nákazy cateringovou společností.

Mezi dalšími produkty, kterými lze vhodně doplnit základní pojištění odpovědnosti firem je např. pojištění odpovědnosti za škody, které způsobí fyzická osoba v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního orgánu a dozorčí rady nebo v souvislosti s výkonem jiné funkce v podniku – tj. odpovědnost managementu společnosti. Z uvedeného pojištění jsou hrazeny kromě finančních škod vzniklých přímo obchodní společnosti nebo třetí osobě také náklady právního zastoupení v případném soudním sporu. Toto pojištění chrání jak soukromý majetek odpovědného manažera, tak i majetek samotné obchodní společnosti.

Dalších možných pojištění a připojištění souvisejících s firemní odpovědností existuje celá řada.
Pro úplnost zde uvádíme jejich výčet

… a další existující dopojištění ...

Pokud nechcete Vaše podnikání nechat náhodě a stojíte o pokrytí hrozících, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám nezávislým výběrem optimální produkt pro Vaši firmu ušijeme „na míru“.

Copyright © 1998 - 2021, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.