Ing. Zdeněk Konfršt - POJISTI.TO (pojištění, finance, investice, penze)

Časté dotazy

Jsou služby pojišťovacího a finančního makléře skutečně zdarma?

Ano, naše služby jsou skutečně poskytovány zdarma po celou dobu trvání smluvního vztahu. Pojišťovací makléř si za svou práci neúčtuje žádné náklady. Ty jsou dle obvyklých pravidel předmětem smlouvy mezi makléřskou firmou a pojišťovnou nebo bankou, případně stavební spořitelnou.

Nepromítnou se tedy náklady makléřské firmy do zaplacené ceny?

Ne, odměna za naše služby v žádném případě nejde na vrub zvýšení pojistného či ceny služby. Naopak - standardně se daří ceny produktů výrazně snížit. Oproti pojištění či službě sjednávané přímo u pojišťovny nebo banky (výhradního agenta, pracovníka přepážky) se mohou Vámi zaplacené finanční částky velmi výrazně lišit.

Jaké další výhody plynou ze zastupování kromě minimalizace cen pojistného a služeb?

Klient ušetříte čas, který je nutný na přípravu podkladů pro banky a pojišťovny. Získá zdarma ocenění pojišťovaného majetku a odpovědnosti a seznámí se s analýzou možných rizik. Zároveň ušetří nezanedbatelné provozní náklady díky profesionálně zpracovaným podkladům, odborně vedenému vyjednávání s pojišťovacími a finančními ústavy a kvalitní volbě produktů.

Jak poznám, že je doporučený produkt skutečně nejvýhodnější?

Výběr nejvhodnějšího pojištění nebo služby doporučuje makléř klientovi na základě provedené analýzy předložených nabídek. Těmito nabídkami reagují pojišťovací a finanční ústavy na jednoznačně definovanou, konkrétní poptávku klienta a makléř pak předkládá vyhodnocení spolu se svým profesionálním stanoviskem.

Pojištění nebo finanční produkt si tedy mohu vybrat sám?

Ano, konečné rozhodnutí je vždy na straně klienta, makléř za něj není oprávněn sjednávat a podepisovat smlouvy. Předkládá pouze nestrannou, zcela nezávisle vyhodnocenou nabídku spolu se svým doporučením, na základě které se klient sám rozhodne.

Jakou mám záruku, že poskytované pojišťovací služby mají dostatečnou profesionální úroveň?

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, definuje činnost celkem pěti typů pojišťovacích zprostředkovatelů – mj. pojišťovacího agenta (výhradní zástupce pojišťovny) a pojišťovacího makléře (partner klienta). Ten musí splňovat celou řadu zákonem stanovených kritérií, které kladou vysoké nároky na jeho serióznost, důvěryhodnost a spolehlivost. Naše společnost je pojišťovacím makléřem ve smyslu výše uvedeného zákona.

Budu mít zajištěný kvalitní klientský servis i v době po uzavření pojistné smlouvy?

Ano, po dobu smluvního vztahu je klientský servis zaručen – dle potvrzeného "Zastoupení na základě plné moci" je pojišťovací makléř pověřen komplexní správou klientových pojistných smluv, včetně sjednávání, rozšíření nebo přepracování pojistného krytí a řešení škodních událostí.

Může pojišťovací makléř řešit likvidaci pojistných událostí?

Ano, pojišťovací makléř má právo, dle Zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, spolupracovat v oblasti řízení likvidace vzniklých škod s likvidátorem škodních událostí. Přitom vždy hájí oprávněné zájmy klienta.

Jakým způsobem mohu ukončit spolupráci s makléřem v případě nespokojenosti?

Dle ustanovení zaneseném v „Zastoupení na základě plné moci“ se zastoupení poskytuje na dobu neurčitou a zmocnitel-klient jej může kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Tato plná moc může zaniknout kdykoli, na základě dohody obou stran.

Jakou mám jistotu, že makléř bude zachovávat mlčenlivost o poskytnutých údajích?

Jak pojišťovací makléři zpracováváme veškeré klientem poskytnuté informace v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tato povinnost je dána zákonem a navíc smluvně zajištěna.

Co se stane, bude-li mně činností pojišťovacího makléře způsobena újma?

Jako pojišťovací makléři splňujeme podmínku stanovenou Zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, která ukládá povinnost být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti.


Zajímají Vás odpovědi na další otázky?

Napište nám , rádi na Vaše dotazy odpovíme.

Copyright © 1998 - 2021, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.